Tono bergolongan darah A tidak dapat menjadi donor bagi tini yang bergolongan darah B karena A


Nannya arah u akan smpan an onorkan paa orang yang mmbuuhkan ambahan arah Rumah Sak.

Ssorang bsa mmbuuhkan ambahan arah karna mngalam kons kshaan rnu aau mnjalan opras.

Tap, pugas PMI harus ha-ha, nh. Soalnya, arah pnonor yang brkan paa pnrma arah ak bolh klru.

Yap, golongan arah yang brba ak bolh campurkan, man-man. Kcual orang ngan golongan arah O yang bsa sumbangkan k smua golongan arah lan, an golongan arah AB yang bsa mnrma ar smua golongan arah lan.

Mngapa golongan arah yang brba ak bolh gabungkan, ya?

Baca Juga: Trnyaa Bgn Cara Nyamuk Mnks Manusa unuk Dsap Darahnya

Srba-Srb Golongan Darah

Mnuru lmuwan, golongan arah suah aa sjak 20 jua ahun yang lalu, man-man. Namun, prbaan golongan arah snr baru kahu skar aba k-20.

Sblum ahun 1900-an, aa banyak orang yang mnnggal una karna mnrma arah ar jns golongan arah yang brba.

Mngapa Darah yang Brba Golongan Tak Bolh Dcampur?

Alasan prama golongan arah yang brba ak bolh gabungkan aalah kanungan pron yang sbu angn, man-man.

Pron angn n aa prmukaan sl arah mrah yang mnnukan jns golongan arah ka.

Ja, golongan arah A mnganung angn p A, golongan arah B mnganung angn p B.

Jka golongan arah A gabungkan ngan golongan arah B, aka naa hal yang rja ubuh ka, nh.

Plasma arah alam ubuh ka mnganung anbo yang mmbr snyal paa ubuh kalau aa pnyusup yang ak knal, rmasuk angn yang ak ssua golongan arah ka.

Baca Juga: Apa yang Trja Kalau Pnuuk Bum Trus Brambah ngan Cpa, ya?

Anbo bsa mnyrang angn yang brba n an mnybabkan arah mngnal. Pngnalan arah n bsa mnybabkan pmbuluh arah rsumba, mnganggu srkulas arah, an bsa brakba faal bag ubuh.

Karnanya, mngahu golongan arah an mnapakan arah yang sua saa mmbuuhkan aalah hal yang sanga pnng, man-man.

Golongan Darah Manusa

Jns pnggolongan arah yang palng umum aalah ssm ABO an Rh. Jka gabungkan, ssm n mnggolongkan arah mnja lapan jns, yau A+, A-, B+, B-, O+, O-, AB+, an AB-.

Mnarknya, golongan arah juga mmlk prsabaran yang brba una, lo.

Msalnya, golongan arah O lbh umum aa blahan Bum bagan bara smnara golongan arah A an B lbh banyak mukan blahan Bum bagan mur.

D Ina, kmungknan bag sorang anak lahr ngan golongan arah B+ lbh bsar mpa kal lpa banngkan Amrka Srka.

Baca Juga: Lbh ar 1 Mlyar, Knapa Tongkok an Ina Punya Banyak Pnuuk?

Smnara sluruh una, golongan arah yang palng sk mlk ssorang aalah AB-, yau bawah 2 prsn pnuuk una.

Smnara sluruh una golongan arah A+ an O+ palng banyak an jumlahnya skar 65 prsn pnuuk una.

Ja, skarang man-man suah ahu h, apa yang bsa rja kalau golongan arah yang brba campur. Yuk, car ahu srba-srb arah lannya paa arkl rka bawah. #AkuBacaAkuTahu

Halooc, Jakara – Sap orang mmlk golongan arah yang brba-ba. Spr yang suah kahu banyak orang, aa mpa p golongan arah, yau A, B, O an AB.

Empa golongan arah rsbu bakan brasarkan aa aknya angn paa sl arah mrah an plasma arah. Slan u, saus rhsus (Rh) arah bag mnja ua, yau ngaf an posf. Darah brpran pnng bag ubuh, maka pnng bag unuk mngahu lbh lanju nang karakrsk golongan arah.

Baca juga: Inlah Kprbaan Mnuru Golongan Darah

Dlansr ar Amrcan Socy of Hmaology, arah yang mngalr alam ubuh manusa umumnya mnganung komponn asar yang sama, yau sl arah mrah, sl arah puh, rombos, an plasma. Sl arah mrah prouks sumsum ulang blakang an brugas mmbawa oksgn k sluruh ubuh.

D prmukaan sl arah mrah an plasma arah, rapa za angn yang brfungs spr ana pngnal sl ubuh, shngga ubuh mmbakan yang mana sl ubuh snr an yang brasal ar luar ubuh. Bla sl ngan angn yang brba masuk k alam ubuh, maka ssm kkbalan ubuh scara oomas akan mlawan sl yang anggap asng n ngan mmprouks anbo.

Inlah Cara Pnglompokan Golongan Darah

Pnglompokan arah bsa lakukan ngan mnggunakan ssm ABO maupun rhsus (Rh). Bla mnggunakan ssm ABO, maka golongan arah bag mnja 4 jns golongan arah. Dlansr ar Amrcan R Cross, brku n pnjlasan ap jns golongan arah:

    Golongan arah A: mmlk angn A paa sl arah mrah an mmprouks anbo B alam plasma arah.

    Golongan arah B: mmlk angn B paa sl arah mrah an mmprouks anbo A alam plasma arah.

    Golongan arah AB: mmlk angn A an B paa sl arah mrah, namun ak mmlk anbo A an B paa plasma arah.

    Golongan arah O: ak mmlk angn A aau B paa sl arah mrah, namun mmprouks anbo A an B plasma arah.

Baca juga: Inlah Kprbaan Mnuru Golongan Darah

Jka mnggunakan rhsus (Rh), golongan arah yang mmlk fakor Rh kaakan rhsus posf, an golongan arah yang ak mmlk fakor Rh kaakan rhsus ngaf. Fakor rhsus mrupakan jns angn yang aa paa sl arah mrah.

Knuan Transfus Darah Sap Golongan Darah

Mngahu golongan arah pnng unuk mmuahkan kamu bla suau saa buuh unuk mlakukan ransfus aau onor arah. Pasalnya, mnrma arah yang ak cocok ngan golongan arah yang mlk bsa mnmbulkan raks brbahaya. Dlansr ar Amrcan R Cross, brku n knuannya:

Pmlk golongan arah O ulu sbu sbaga pnonor unvrsal, karna bsa mnonorkan arahnya kpaa sapa saja, namun skarang suah ak anjurkan lag. Pasalnya, golongan arah O ngaf mungkn mmlk anbo yang bsa mmcu raks srus slama ransfus arah brlangsung. Sangkan golongan arah O posf hanya bolh brkan bla suas suah mnsak, spr suah ak aa lag prsaan arah yang ssua aau pasn sang rancam jwanya.

Pmlk golongan arah AB sbu juga sbaga pnrma unvrsal, karna a bsa mnrma ransfus arah ar A, B, AB, an O. Namun, pmlk golongan arah AB hanya bsa mnonorkan arahnya k orang yang mmlk golongan arah AB saja.

Umumnya, sblum mlakukan ransfus arah, m ms akan mlakukan pngckan ulang rhaap jns golongan arah pnrma onor arah, ksalahan jns arah yang onorkan apa sbabkan brbaga gangguan kshaan, salah saunya nkompablas ABO. Inkompablas ABO yang ak aas apa sbabkan pnggumpalan arah, gagal janung sra pnurunan kanan arah.

    Brasarkan Fakor Rhsus (Rh)

Orang yang mmlk rhsus ngaf bsa mnonorkan arahnya kpaa orang yang mmlk rhsus ngaf an rhsus posf. Namun, orang yang mmlk rhsus posf hanya bsa mnonorkan arah k orang yang rhsusnya posf juga.

Baca juga: Ingn Ja Pnonor Darah? Ck Syaranya D sn

Kamu juga bsa mlakukan pmrksaan golongan arah mlalu fur Lab Srvc aplkas Halooc, lho. Yuk, ownloa Halooc skarang juga!

Mngapa golongan arah A ak bsa mnonorkan arah k golongan arah B branly?

orang yang mmpunya golongan arah A larang mnonorkan arahnya kpaa orang yang brgolongan arah B karna aglunnn b yang kanung olh golongan arah A, an aglunogn B yang rkanung alam golongan arah B. bla arahnya onorkan kpaa B, maka arah rspn akan mnggumpal.

Mngapa ransfus arah ar onor yang brgolongan arah A k rspn yang brgolongan arah B ak apa lakukan?

Transfus arah mnuru onor brgolongan arah A k rspn brgolongan arah B ak bsa lakukan lanaran angn (aglunogn) an anbo (aglunn) ar golongan arah yang brba.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *