Sebutkan masing masing 2 perbedaan dari sedekah hibah dan hadiah?


Zaka, nfak an skah basa sngka mnja ZIS. Islah n srng ka ngar an brkaan ngan baah lwa hara aau uang. D balk nkma rzk yang Allah brkan unuk hamba-hamba-Nya, aa bagan yang harus kluarkan an anjurkan unuk srahkan kpaa sauara ka yang lan.

Masyaraka umumnya rkaburkan olh ga slah zaka, nfak an skah, shngga srng mnyamakan kganya sbaga skah basa. Sbnarnya, apakah prbaan zaka, nfak an skah u?

Sblum mnlk sau prsau makna ar kga baah rsbu. Hal uama yang palng mmbakan ar kganya aalah rka hukum yang mngkanya. Prbaan mnasar rlak paa sfa hukumnya, yau zaka hukumnya wajb an, nfak hukumnya farhu khfayah, an skah hukumnya sunah.

Dafar Is

1. Zaka

Mnuru bahasa, zaka brar mmbrshkan aau mnsuckan r. Sangkan mnuru rmnolog syar’ah, zaka brar sbagan hara yang wajb srahkan kpaa orang-orang rnu. Orang-orang yang rgolong asnaf (golongan) pnrma zaka sbukan alam sura A-Taubah aya 60.

baca juga: INILAH 8 GOLONGAN PENERIMA ZAKAT

Klapan asnaf pnrma zaka rsbu aalah fakr, mskn, mualaf, orang yang rll huang, f sablllah, mmrkakan buak, orang alam prjalanan, an aml zaka. Zaka hukumnya wajb bag uma Islam an rbag mnja ua, yau zaka frah an zaka maal.

Prbaan zaka frah an zaka mal

1. Zaka frah aalah zaka yang wajb bayarkan olh sap muslm (lak lak maupun prmpuan, ua maupun mua, kaya maupun mskn, mrka aau hamba sahaya) snla 3,5 lr aau 2,5 klogram bahan makanan pokok paa bulan suc Ramahan.

2. Zaka maal aalah hara yang wajb kluarkan sorang muslm ar rzk yang prolhnya, bak mlalu profs, usaha pranan, prnagaan, hasl lau, prambangan, hara muan, hasl rnak, mas, an prak ngan bsaran (nsab) yang lah nukan an waku mlk pnuh slama sahun (haul).

Unuk zaka maal, ssorang yang mmlk hara jka suah mncapa nsab sara 85 gram mas aau mncapa nsab pranan, maka wajb zaka sbsar 2,5%. Smnara, unuk zaka pranan rganung paa jns pngaran yang gunakan. Jka mnggunakan pngaran alam, maka wajb zaka sbsar 10%. Jka mnggunakan pngaran buaan, maka wajb zaka sbsar 5%.

Slah mngahu ar ar zaka, an prbaan zaka frah an zaka mal skarang ka akan mngnal nang nfak.

2. Infak

Mnuru bahasa, nfak brasal ar kaa anfaqa yang yang brmakna mngluarkan aau mmblanjakan hara. Mnuru rmnolog syara, nfaq brar mngluarkan sbagan ar hara aau pnghaslan unuk suau kpnngan yang prnahkan olh agama Islam.

Aapun nfak bsa mncakup ana zaka maupun bukan zaka. Infak aa yang wajb aa yang sunnah. Yang wajb anaranya kafara, nazar, zaka ll. Yang sunnah anaranya nfak kpaa fakr mskn, anak yam, korban bncana alam, ll.

baca juga: 7 Manfaa Mnyanun Anak Yam

Zaka unakan ngan akaran aau nshab yang suah nukan, sangkan nfak ak aa nshab. Jumlah hara yang nfakkan srahkan paa pmlk hara rsbu.

Dalam surah Al-Baqarah aya 195, Allah SWT brfrman:

“Dan brnfaklah kamu (brskah aau nafakah) jalan Allah an janganlah kamu mncampakkan r kamu k alam kbnasaan, an brbua baklah krana ssungguhnya Allah mncna orang-orang yang brbua bak.”

3. Skah

Mnuru bahasa, skah brasal ar kaa “shqoh” yang arnya “bnar”. Mnuru afsran para ulama, orang yang suka brskah aalah orang yang bnar pngakuan mannya. Ja, skah aalah prwujuan skalgus buk kmanan ssorang sbagamana saba Rasulullah SAW brku:

“Dan skah aalah buk.”

(HR. Muslm)

Ja, sahaba ak prlu bngung lag jka anya unuk jlaskan ar skah. Karna skah bsa arkan sbaga pmblanjaan yang lakukan jalan Allah an skah juga apa brmakna nfak, zaka an kbakan non-mar. Brskah ak harus brupa uang. Ka juga apa mlakukannya ngan cara srhana spr rsnyum, brbag lmu, mmbanu orang lan, bahkan shola sunnah, ll.

BACA JUGA: 5 Manfaa Skah

Prbaan anara zaka, nfak an skah yang kua aalah waku pmbayarannya. Ka apa brnfak an brskah kapan saja kka mmlk kmampuan mmbayarnya. Sangkan waku pmbayaran zaka hanya bolh lakukan paa masa-masa rnu saja. Zaka frah wajb bayarkan slama bulan Ramahan, lalu zaka maal bayarkan kka lah mncapa nsabnya an mlk pnuh slama sahun.

Zaka, nfak an skah mrupakan amal baah yang mmlk pran pnng alam ksjahraan uma, mnjaln prsauaraan an mwujukan olrans alam khupan brmasyaraka. Dngan bramal, khususnya amal zaka, ka juga apa mmbrshkan hara ka shngga kkayaan yang ka mlk mnja hara yang barokah. Mar brzaka, nfak an skah ssua anjuran agama Islam.

baca juga: AWAS TERTUKAR! 3 PERBEDAAN WAKAF, HIBAH, DAN HADIAH

Slan prbaan skah ngan zaka an nfak, rnyaa mash aa prbaan anara wakaf an skah, loh! Kuanya mmang sama-sama sukarla, akan ap jangan sampa rukar unuk konvrs k alam barang nyaa. Gal khazanah slngkapnya vo sngka n!

 

Iulah prbaan zaka, nfaq, an skah yang harus Ana kahu.  Mash rukar an bngung? Yuk, anya usaz! Pranyaan Ana spuar zaka, wakaf, nfak, skah sra lmu kslaman lannya akan jawab olh usaz profsonal.

Tulskan 3 saja prbaan anara skah hbah an haah?

Shaaqah brkan olh ssorang aas asar unuk mncar rha Allah smaa. Hbah brkan kpaa ssorang aas asar rasa kash sayang, ba aau ngn mmprra al slaurrahm. Hukum asal shaaqah aalah sunnah smnara hbah an haah aalah mubah. sbagan hara kpaa orang lan.

Apa prbaan anara haah an hbah?

Jka ssuau rsbu bawa kpaa orang yang layak mnapakan haah sbaga pnghormaan an unuk mncpakan kakraban, maka u aalah haah, Jka ak unuk kua ujuan u, maka u aalah hbah.

Prbaan anara skah an hbah?

Slan mnghorma, mof ar hbah unuk mnjaln hubungan bak, kakraban ngan phak yang hbahkan. D ss lan, hbah aau haah yang ak aa mof rsbu mlankan brna mngharapkan pahala ar Allah apa sbu sbaga skah.

Jlaskan prbaan an prsamaan anara skah hbah an haah?

Soaqoh ujukan kpaa orang-orang yang kkurangan/mmbuuhkan. Hbah ujukan unuk orang aau klompok rnu yang knal sblumnya. Haah ujukan unuk orang yang mngalam kaaan rnu sbaga pnghargaan. Soaqoh apa brwuju maupun ssuau yang absrak msalnya snyuman an banuan naga.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *