Cara membuat lapangan basket beserta ukurannya


KOMPAS.com – Ukuran panjang an lbar lapangan bola bask brba anara yang kluarkan olh Fras Bola Bask Inrnasonal (FIBA) ngan Naonal Baskball Assocaon (NBA).

Ssua auran FIBA, panjang ukuran lapangan bola bask yang suah bkukan aalah 28 mr ngan lbar 15 mr.

Namun, rapa prbaan ukuran lapangan anara FIBA an NBA yang mrupakan lga bola bask profsonal kawasan Amrka Uara (Amrka Srka an Kanaa).

Aapun komps NBA, ukuran panjang an lbar lapangan bola bask aalah 28,65 mr an 15,24 mr.

Baca juga: 5 Poss Pman Bola Bask an Tugasnya

Bbrapa ukuran lan msalnya amr lngkaran ngah anara lapangan bask FIBA an NBA juga rapa prbaan.

Namun, prbaan ukuran rsbu ak rlalu sgnfkan.

Aapun, unuk ngg rng bask sanar FIBA an komps NBA ukurannya sama yau 3,05 mr.

Unuk pranngan lvl nrnasonal, ukuran lapangan yang gunakan aalah ssua sanar FIBA.

Brku aalah ukuran lapangan bola bask ssua auran FIBA.

Baca juga: Cara Mnghung Pon alam Bola Bask an Conohnya

    Panjang: 28 mrLbar: 15 mrDamr lngkaran ngah: 3,6 mrTngg rng: 3,05 mrRaus busur: 1,25 mrJarak lmparan bbas: 4,6 mrJarak mbakan ga angka: 6,6 hngga 6,75 mrLbar gars: 5 snmr

Baca juga: Cara Passng alam Bola Bask

Ukuran Tang

Tngg rng bask ar lana aalah 3,05 mr yang hung ar bagan aas rng bask

Ukuran Papan Panul

Dkup ar laman DBL Inonsa, ukuran papan panul (backboar) ssua sanar FIBA aalah panjang papan 1.800 mm ngan olrans 30 mm an lbar papan 1.200 mm ngan olrans 20 mm.

Damr rng: 450 mm hngga 459 mm
Kbalan: 16 mm hngga 20 mm
Jarak rka rng ngan papan panul: 151 mm

Baca juga: Lama Prmanan Bola Bask

Ukuran Jarng

Ssua auran FIBA, panjang jarng bask aalah 400-500 mm ngan 12 bagan jarng rganung rng.

rng-bask.com — Jka ngn brman bask, saa n suah cukup banyak lokas. Tap kaang lokas ka pun bsa ja halangan, ruama karna kmacan jalan raya. Jka Ana ngn mlah kramplan bola bask Ana aau hanya brman gam rumah, mmbangun lapangan snr bsa mnja nvsas yang bagus. Mmbua lapangan bask  mmbuuhkan pnggalan ara an pmasangan bon, ja u mungkn bukan proyk rbak unuk pmula. Mskpun mmakan banyak ruan, uang an kommn unuk nsalas, Ana akan apa brman kapan pun Ana mau.

Jka ngn mmbua lapangan bask bsa ssuakan ngan ukuran yang Ana mau. Ukuran sanar lapangan bask FIBA 28×15 m, smnara NBA 29 x 15 m. Jka ngn hanya 1 ang saja, bsa mnggunakan ukuran 11x 15 mr. Brku n kam akan mmbrkan gambaran mmbua lapangan bask ngan ukuran 28×15 mr.

A. Pross Cor Bon Lapangan Bask an Esmas Bahan Unuk Ukuran 28 mr x 15 mr

1. Pancangkan ara aar ngan ukuran 28 m × 15 m unuk lapangan Ana. 

 

    Ukur ara an mpakan pasak mpa suu yang Ana ngnkan. Ika al anara pasak unuk mnana sluruh prmr lapangan Ana. Paskan Ana mmlk ruang skar 61–91 cm skar bagan luar lapangan shngga Ana mmlk ruang unuk mmasang rng an ruang skar gars sampng.  Jka anahnya ak raa, Ana harus mraakannya snr. 

2. Gal lokas yang lah baas hngga kalaman 20 cm.

Mulalah mnggal ngah lapangan an ruskan k arah p. Jka Ana ngn mnggal ara ngan angan, gunakan skop an grobak orong unuk mngangku kooran. Jka ak, swa kskavaor aau swa konrakor unuk mnggal unuk Ana.

&g;

    Sblum mnggal, ck aau anya ulu phak rka, unuk mmaskan ak aa jalur bawah anah yang mnghalang.Jaga agar asar lubang ap raa an raa agar lapangan ak mrng.

3. Tambahkan lapsan krkl hngga ngg  10 cm ar asar. 

Ana akan mmbuuhkan skar 42 kubk krkl unuk sluruh lapangan. Tuang krkl k alam lubang an gunakan pnggaruk unuk mraakannya. Mula salah sau suu lubang an bkrja k arah ss yang brlawanan. Saa Ana mnambahkan lbh banyak krkl, gunakan ampr angan unuk mngomprs krkl hngga knggan 10 cm shngga pla Ana mmlk alas yang kokoh.

Krkl mmbanu mraakan anah lbh banyak an mmungknkan ar mngalr bawah lmpngan Ana shngga kcl kmungknannya unuk rusak. 

4. Bngka lokas lapangan yang akan cor ngan ngan papan brukuran 2 nc × 4 nc (5,1 cm × 10,2 cm).

Dapakan papan brukuran 2 nc × 4 nc (5,1 cm × 10,2 cm) yang cukup unuk mngllng sluruh prmr lubang. Ana mungkn prlu mmoong bbrapa anaranya ngan grgaj agar pas. Tmpakan papan spanjang p lubang shngga bagan aasnya raa ngan anah. Paku smua papan mnja sau unuk mmbua bngka brbnuk koak.
Dbuuhkan  panjang papan 88 m.
Prksa apakah bagan aas rangka raa shngga bon mngsnya scara mraa an ak mluap k aasnya.

5. Bua ks-ks ulangan baja ngan jarak 5 cm aas krkl ngan  Bs cor. 

Bs cor aau bs rbar aalah pnyangga logam yang mmprkua bon unuk mmbanu mncgah rak aau krusakan. Ana apa mmbl rbar yang suah rak alam pola gr aau Ana bsa mnapakan panjang nvu. Tmpakan bnangan ulangan prama 60 cm ar salah sau suu shngga sjajar ngan ss pnk lapangan.

Prpanjang rbar sampa k ss panjang lannya. Lanjukan mnmpakan lbh banyak ulangan spanjang ss panjang sap 60 cm. Kmuan, mulalah mnjalankan rbar ar sau ss pnk k ss lannya shngga mmbnuk pola gr. Lakkan pnyangga logam, aau kurs, bawah prsmpangan ks-ks unuk mngangka ulangan ar krkl.

6. Swa prusahaan bon unuk mnuangkan cor sbal 10 cm alam rangka.

Muu cor bon sarankan bmnggunakan bon K-300. Namun jka bug cukup bra bsa mnggunakan K-225.

Hubung prusahaan lokal yang apa mncampur an mnangan jumlah rsbu.Prusahaan akan mula mnuangkan bon salah sau suu lapangan Ana an mngrjakannya spanjang ssnya. Jaga agar prmukaan bon ap raa ngan bagan aas rangka Ana unuk mmaskan pla Ana ap raa. Lanjukan mnybarkan bon ngan cangkul sampa mmnuh plaaran Ana.

 7. Raakan bon saa mash basah. 

Ala unuk mraakan n mmlk banalan yang halus an pgangan yang panjang shngga Ana apa mnjangkau bon yang basah anpa mngnjaknya. Lakkan ala praa aas bngka Ana mula ar sau suu an prlahan ark ala mlnas prmukaan bon. Ala n akan mngumpulkan ara yang rangka an mnghaluskannya k prmukaan yang raa an raa.

Mnalah sorang rkan unuk mnghaluskan bon smnara Ana mlanjukan mnuangkan bagan lan ar lapangan. Jka ak, u mungkn mula mngras saa Ana mash mnambahkan lbh banyak bon.

8. Barkan bon mngrng slama 3 har. 

Hnar brjalan aas bon saa mngrng karna Ana bsa mnnggalkan jjak kak an mrusak pnamplan lapangan Ana. Slah har kua, Ana harus bsa brjalan aas bon anpa mnnggalkan bkas prmukaan. Coba njak rngan salah sau suu pla unuk mmaskannya ak brubah bnuk sblum mlakkan bban pnuh aasnya.

9. Kmuan blah aau grgaj bon ngan ukuran 3,0 m × 3,0  unuk mncgah rak. 

Swa grgaj bon ar prswaan pralaan aau oko prangka kras shngga Ana apa mmoong lana Ana. Tana sap 3 spanjang sap ss lapangan shngga Ana ahu mana harus mmoong.

Knakan kacamaa pngaman an maskr bu saa Ana bkrja. Aur kalaman grgaj 2,5 cm  an poong gars lurus mlnas plaaran Ana spanjang ana Ana. Krjakan scara prlahan agar ak mrusak grgaj. Slah slsa, lapangan Ana klhaan rbag ar bbrapa koak ukuran 3,0 m × 3,0 m.

    Cara n mmbanu mncgah rakan rbnuk prmukaan bon saa mngmbang an mnyusu ngan cuaca.Hnar mlakukan pmoongan n saa bon mash basah karna basanya lbh lbar an bola bask apa mmanulkannya scara mrng.Prmbangkan unuk mnywa sorang profsonal unuk mlha sambungan bon Ana shngga Ana ak mrusak ala Ana aau mluka r snr. 

 

B. Pross Ca Lapangan Bask

1. Dsan ulu warna yang ngnkan. 

Bbrapa sus san mnyakan wb gras yang bsa mmbrkan gambaran lapangan bask.

 2. Slah Dnukan warna yang ngnkan, slanjunya aalah mmbl ca. 

Gunakan ca unuk lapangan msal Tnnoko aau Sporsko. Tak bolh mnggunakan ca basa karna ak akan lngk k lana, bgu juga ngan ca lan yang mungkn lngk ap lcn, karna bsa brbahaya.

 3. Bua sksa gars paa lapangan. 

Sbaga rfrns bsa mlha k lapangan bask  paa arkl :  Ukuran Lapangan Bola Bask an Gambar Lapangan Bask sanar FIBA 2018

Gunakan bnang, kapur, an lakban kras unuk mmbrkan baas. Slan u ap gars paa lapangan mmlk lbar 5 cm. 

4. Unuk mngca lapangan bsa mnggunakan ala banu rollr. 

C. Tang Bask

Slah gars an lapangan slsa ca, slanjunya aalah pmasangan ang. Dpaskan bahwa k rng, pa aas lngkaran bula lapangan.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *