Bagaimana pendapatmu menemukan masyarakat yang memiliki pandangan dan sikap yang tidak sama dengan adat tradisi?


Pnggambaran nang kkayaan buaya bangsa Inonsa u kmukakan Drkur Jnral Informas an Komunkas Publk (IKP), Kmnran Komunkas & Informaka RI, Fry H. Tulung kka mmbrkan sambuan paa acara Sosalsas Wawasan Kbangsaan Mnuju Kahanan Nasonal Bala Buaya Ar Payau Boa, Kcamaan Galsong, Takalar, Sulaws Slaan, Rabu (12/6).

Mnuru a, bangsa Inonsa mmlk 742 bahasa/alk, rr aas brbaga suku bangsa an sub suku bangsa, jumlahnya ak kurang ar 478 suku bangsa. “Kkayaan an kankaragaman buaya an bahasa u kka mnyau bnar-bnar mlahrkan knahan,” kaanya.

Ia kmuan brcra mngna upacara pnyambuan yang rmanya kka akan mmasuk ruangan acara, yang ucapkan alam bahasa Takalar. Mnuru pnngarannya, nonas suara alam bahasa Takalar cukup kras, an a spr bnak-bnak.

Fry ngan rus rang mngaku ak mngr bahasa Takalar, namun slah bsk ssorang an mmaham maksu kaa-kaa yang kras u, a kmuan mrasa sanga rharu.

“Dar sulah saya mnmukan knahan u, knahan ar aanya kankaragaman buaya an bahasa. Kaa-kaa yang kras u arnya bgn, ‘Kalau Bapak aang ngan na bak, saya sap ma unuk Bapak. Tap kalau Bapak aang ngan na buruk, sbaknya Bapak pulang skarang juga, sblum ssuau hal buruk rja paa Bapak’,” kaa Fry Tulung.

Mnuru a, karna ak mngr, maka bahasa Takalar rngar kras an galak, namun slah a mngahu arnya, rnya mrasakan ssuau knahan ar bahasa Takalar u. “Makna ar kaa-kaa nah u aalah prbaan. Jka prbaan an kankaragaman u mnyau, maka akan mlahrkan knahan,” kaanya lag.

Ia mnambahkan, banyak orang Inonsa yang ak mngahu bapa luasnya ngara Inonsa. Panjangnya ar ujung bara hngga k ujung mur Inonsa, ar Sabang sampa Mrauk, mncapa 5.120 klomr. Jarak mpuhnya, kaanya, hampr sama kalau orang Inonsa nak haj k Jah, Arab Sau, ngan waku mpuh pnrbangan slama 12 jam.

“Sangkan panjang jarak ar slaan k uara, lbh ar 1.700 km. Bayangkan, panjang pana Inonsa skar 104.000 km, mnuuk uruan nomor mpa sbaga ngara yang mmlk pana rpanjang una,” kaanya.

Sangkan luas araan Inonsa, mnurunya, lbh ar ua jua klomr, ngan luas lauan hampr ga kal lpanya. Arnya, ua pr ga wlayah Inonsa aalah lauan. “Hampr spr pnuuk Takalar yang mayoras brprofs lau,” kaanya.

Paa ksmpaan u a brpsan agar sluruh bangsa Inonsa mnjaga kkayaan an kankaragaman bahasa an buaya u unuk ap hup an brkmbang mnuju k arah ksauan bangsa, bukan sbalknya mmbsar-bsarkan prbaan.

Har paa acara u anaranya Saf Ahl Mnko Polhukam Bang Iolog an Konsus, Laksma TNI AL Chrsna M Ranana, Dpu Pmbrayaan Pmua Kmnpora, Alfra Salamm, Kpala Bagan Pmrnahan Pmkab Takalar, Drs Syahrar, MAP, Kua Umum PB Prgrakan Mahasswa Islam Inonsa (PMII)  Pusa, An Jauharurun, Kua Dwan Pmbna PWI Tarman Azzam, an Kua Pana yang juga Kua Bang Pnkan Sn an Buaya PB PMII, Nna Bauaas. (Ajo)

Tak aa prbaan kalangan para ulama’ Usul Fkh (ushulyyun) bahwa sumbr /asar/all hukum Islam aa 2 (ua) yau sumbr naqly (al-Qur’an an as-Sunnah) an aqly (akal). Sunbr / all hukum yang asarkan aas akal, alam moolog hukum Islam (Usul Fkh), konsruks olh ulama ngan slah Ijha. Salah sau mo jha aalah ‘urf (pnapan hukum yang asarkan aas kbasaan/ras/aa smpa). Pnapan hukum yang asarkan aas kbasaan smpa (‘urf) n nu ak bolh brnangan ngan prnsp-prnsp asar syara  an hanya gunakan alam bang muamalah (luar prsoalan baah mahhah/rual)

Pnyrapan aa k alam hukum (Islam) lakukan juga rhaap aa/ras Arab sblum Islam. Pnyrapan rsbu apa jlaskan sbaga brku :

      تهميل (aapv-complmn)

Tahml aau aprsaf arkan sbaga skap mnrma aau mmbarkan brlakunya sbuah ras. Skap n unjukkan ngan aanya aya-aya Al-Qur’an yang mnrma an mlanjukan kbraaan ras rsbu sra mnympurnakan aurannya. Aprsas rsbu rcrmn alam knuan aau auran yang brsfa umum an ak mngubah paragma kbrlakuannya. Brsfa umum, arnya aya-aya yang mngaur

_____________________________

*Makalah sampakan alam kajan ASWAJA UNU Purwokro paa har   Juma anggal 16 Okobr 2020

 

ak mnynuh masalah yang mnasar an nuansanya brupa

anjuran an bukan prnah. Dss lan, aurannya lbh banyak mnyangku ka yang sbaknya lakukan ap ak mngka.

Conoh alam masalah n aalah pragangan an pnghormaan bulan-bulan haram.

      تحر يم (srucv)

Tahrm arkan sbaga skap yang mnolak kbrlakuan sbuah ras masyaraka. Skap n unjukkan ngan aanya plarangan rhaap kbasaan aau ras maksu olh aya-aya Al-Qur’an. Plarangan rhaap prakk rsbu juga barng ngan ancaman bag yang mlakukannya. Trmasuk alam kagor n alah kbasaan brju, mnuman khamr, prakk rba, an prbuakan.

      تغيير (aapv-rconsrucv)

Taghyr aalah skap Al-Qur’an yang mnrma ras Arab, ap mmofkasnya smkan rupa shngga brubah karakr asarnya. Al-Qur’an ap mnggunakan smbol-smbol aau pranaa sosal yang aa, namun kbrlakuannya ssuakan ngan prnsp-prnsp asar ajaran Islam, shngga karakr aslnya brubah. Al-Qur’an mnransformaskan nla-nlanya k alam ras yang aa ngan cara mnambah bbrapa knuan alam ras rsbu. D anara aa saa Arab yang rmasuk alam klompok n aalah : pakaan an aura prmpuan, hukum-hukum yang rka ngan prkawnan (kluarga), anak angka, hukum wars, an qshash-ya

B. Prnsp “Sgala Ssuau Bolh Dlakukan”

Mo brfkr  kalangan mazhab Syaf’ anara lan brpjak paa kaah  الأصل في الأشياء الإباحة (Hukum asal alam sgala ssuau aalah bolh). Sangkan  kalangan mazhab Hanaf mnggunakan kaah sbalknya yau الأصل في الأشياء التحريم  (Hukum asal alam sgala ssuau aalah larang) Dalam prkmbangannya ua kaah yang konrakf rsbu brkan pran masng-masng ngan cara mmbakan wlayah kajannya. Kaah الأصل في الأشياء الإباحة mpakan alam kajan bang muamalah (slan baah mahhah/rual) an kmuan muncul kaah    الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم (Hukum asal alam urusan muamalah aalah bolh lakukan, slan hal-hal yang lah nukan haram olh all/nash)  Sangkan kaah  الأصل في الأشياء التحريم  mpakan alam wlayah kajan baah mahhoh / rual an kmuan muncul kaah  الأصل في العبادة التحريم إلا أن يدل الدليل على الإباحة (Hukum asal alam urusan baah aalah ak bolh lakukan, kcual aa all yang mmprbolhkan/mmrnahkan)

Mmaham an mncrma ua prnsp kaah rsbu sanga pnng unuk mnla apakah ras/kbasaan/aa yang aa masyaraka rsbu bolh aau ak, b’ah aau ak b’ah. Prnsp yang prama, alam urusan/wlayah/bang  muamalah (slan baah)  aalah “sgala ssuau bolh lakukan walaupun ak aa prnah, asalkan ak aa larangan”, aau lbh jlasnya “ssorang bolh mlakukan ssuau, mskpun ak aa all yang mmrnahkannya, yang pnng ak aa all yang mlarangnnya. Sangkan prnsp kua, ssorang ak bolh mlakukan baah kalau ak aa prnah, aau lbh jlasnya “ssorang bolh mlakukan suau baah kalau aa prnah, walaupun ak aa larangan”.

Olh karna u, ras/kbasaan/aa apapun yang aa masyaraka, slag ak aa kaannya ngan prsoalan baah an ak brnangan ngan prnsp-prnsp syara (ak aa nash yang mlarang) aalah bolh saja lakukan (bahah).

Bahkan suau ras/kbasaan/aa rnu bsa jakan asar pnapan (lgmas) hukum an skalgus  sbaga asar (lgmas) pnylsaan prsngkaan hukum , ruama alam bang jual bl (ransaks aau aka). Prnsp n aa alam kaah : العادة محكمة (aa apa jakan asar pnapan hukum). Hal n sbabkan karna prsoalan muamalah ak smuanya an ak mungkn aur scara al alam nash (yang aur scara rnc alam nash sanga rbaas, sbagan bsar yang lan aalah prnsp-prsp asarnya saja yang aur), ak mkan halnya alam masalah baah, sbagan bsar aur scara al rmasuk kns plaksanaannya.

C. Prnsp Kmaslahaan/Kmanfaaan

Salah sau prnsp pnng lan yang gunakan alam mnapkan hukum aau mnla “ssuau” aalah kmaslahaan aau kmnfaaan rl. Mo n alam hukum Islam (Usul Fkh) sbu sshlah aau maslahah mursalah. Olh karna u salah sau paramrr unuk mnla ras/kbasaan/aa yang aa masyaraka bak aau ak, bolh aau ak bolh, b’ah aau ak b’ah aalah apakah brmanfaa/aa nla maslaha (kbakan) nya aau ak. Apabla ras/kbasaan/aa u aa manfaa/ maslahanya aau ak mngakbakan mahara (fk ngaf), maka mnmal hukumnya bolh (bahah). Skal lag slama ras/kbasaan/aa rsbu ak brkaan ngan baah aau masuk alam ssm/kns baah, an slama ak aa nash qah’y yang mlarangnya, maka ak larang.

Mskpun brba aa saa sap arah namun mrka juga mmpunya sau prsamaan apa saja prsamaan rsbu?

Aa saa, ksnan, kkrabaan, bahasa, an bnuk fsk yan mlk olh suku-suku bangsa yang aa Inonsa mmang brba, namun slan prbaan suku-suku u juga mmlk prsamaan anara lan hukum, hak mlk anah, prskuuan, an khupan sosalnya yang brasaskan kkluargaan.

Bagamana sfa an aa saa yang brlaku suau masyaraka arah rnu?

Sfa ar aa saa yang brlaku alam suau masyaraka alam arah rnu mrupakan suau kbasaan yang aa alam suau skumpulan masyaraka suau arah rnu ngan kbasaan yang urunkan scara urun mnurun.

Mngapa smua orang harus salng mngharga an mnghorma aa saa?

Jawaban: Mngapa ka harus salng mngharga an mnghorma aa saa? Karna,jka ka ak mnghorma an mngharga aa saa maka akan rja prpcahan. D Inonsa banyak skal prbaan, mula ar suku,aa,agama,ras an lan-lannya.

Knapa prlu horma aa saa rsbu?

Aa saa masng-masng arah manapun ka braa harus ka harga karna aa saa yau mrupakan warsan buaya nnk moyang yang sanga brsjarah an brnla buaya ngg. Shngga alam hal n rapa aanya prbaan ras, suku, buaya an agama .Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *