Bagaimana cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah?


 “ka ngn mnjaga rpublk n, NKRI n, ngan ap mnjaga krukunan anaragama, anaruma ngan pmrnah karna krukunan agama, krukunan rakya mrupakan unsur uama alam krukunan nasonal, an krukunan nasonal mrupakan prasaya arpaa ksukssan yang ka ngnkan,” uur Waprs Kanor MUI Provns Papua Bara, Jl. Drs. Esau Ssa, Manokwar, Juma (15/10/2021).

 

Lbh lanju Waprs mnyampakan, salah sau cara yang harus mplmnaskan alam mwujukan ca-ca rsbu aalah ngan mnyampakan ajaran agama aau mnyampakan psan ar an kpaa masyaraka ngan cara yang sanun. Karna, sanun mrupakan ajaran yang ajarkan olh Nab Muhamma sallallahu alah wasallam an ngan ksanunan rsbu maka naras krukunan apa rbnuk ngan bak.

 

“Olh karna u, saya mna alam mnjalankan akwah ka, supaya ap mnggunakan cara-cara yang bak ngan kalma yang sanun,” mbau Waprs.

 

Mnuup prmuan, Waprs pun mmbrkan aprsasnya kpaa Gubrnur Papua Bara bsra jajaran yang lah mnunjukkan kommnnya alam mwujukan rcpanya krukunan anaruma bragama sra krukunan anarmasyaraka ngan pmrnah. Kommn rsbu bbrapa anaranya apa rlha ar pmbangunan masj an lmbaga pnkan.

 

“Saya ngn mnyampakan pnghargaan aprsas yang sbsar-bsarnya kpaa Pak Gubrnur,” ungkap Waprs.

 

“Gubrnur Papua Bara lah mmbrkan bagamana blau mnjaga hubungan anara Islam, Krsn an agama-agama yang lan,” pungkasnya.

 

Sblumnya, Kua MUI Papua Bara Ahma Nausrau, mlaporkan bahwa kommn yang brkan olh jajaran Pmrnah Provns Papua Bara rhaap krukunan anaruma bragama provns n sanga rasakan an mmbrkan ampak yang bak alam khupan sosal masyaraka shar-har.

 

“Pmrnah Provns Papua Bara mmbrkan ans an prhaan yang luar basa kpaa sluruh agama yang aa Provns Papua bara rmasuk kpaa ormas-ormas Islam, kpaa smua lmbaga-lmbaga agama yang aa Papua Bara. Smua brkan scara mraa an brkalan,” ura Ahma.

 

Tampak har alam prmuan n anaranya Gubrnur Papua Bara Domnggus Manacan, Bupa Manokwar Bupa Hrmus Inow, Kua MUI Papua Bara Ahma Nausrau bsra jajaran, Kua MUI Manokwar Baharun Sabola, Pmpnan Ponok Psanrn Hayaullah Papua Bara Hasar Ambal, Kua Muhammayah Papua Bara Mulya, Kua Nahlaul Ulama Papua Bara Mukhsn Rahakbauw, Kua Baan Komunkas Pmua Rmaja Masj Inonsa (BKPRMI) Papua Bara Mugyono, Kua Prsauaraan Muslmah (Salmah) Papua Bara Noor An, Kua Ikaan Da Inonsa (Ika) Papua Bara Bambang T.J. Hara, Kua Baznas Papua Bara Gunawan, Kua Forum Komunkas Da Mua Inonsa (FKDMI) Papua Bara Du Raman, Kua Asyah Papua Bara Surya, Kua Muslma Papua Bara Zanab Uswanas, sra sjumlah Tokoh Agama Islam Papua Bara.

 

Turu mnampng Waprs paa ksmpaan n Mnr Koornaor Bang Polk, Hukum, an Kamanan Mohamma Mahfu MD, Mnr Dalam Ngr Muhamma To Karnavan, Mnr Knagakrjaan Ia Fauzyah, sra Mnr Kopras an UKM Tn Masuk. (NN, BPMI – Swaprs)

Smarang – Krukunan anaruma bragama mrupakan kons sosal kka smua golongan agama bsa hup brsama, anpa mngurang hak asar masng-masng unuk mlaksanakan kwajban agamanya. Masng-masng pmluk agama yang bak harus hup rukun an ama.

“Tahun 2019 masuk ahun polk, an paa ahun polk n ka ngn ngara brsau. Ka banyak an pmkran yang brba ap ujuannya ap sau mmbangun bangsa brsama-sama,” kaa Wakl Gubrnur Jawa Tngah H Taj Yasn Mamon, usa mmbuka Rakra DPD Walub Jang, PO Hol Smarang, Slasa (4/12).

Paa Rakra Walub Jang 2018, pura ulama kharsmak KH Mamon Zubar u mngajak smua uma bragama, rmasuk uma Buha, agar rus brkonrbus mnjaga an mrawa krukunan Jawa Tngah. Bua program krja yang novaf an kraf alam rangka mmajukan organsas an snanasa mnanamkan salng olrans, rukun an mnghorma prbaan.

“Dmkan halnya juga kam sbaga uma muslm juga ajarkan bahwa ‘agamamu aalah agamamu, an agamaku aalah agamaku’, salng mnghorma alam hal brbaah an bagamana salng olrans. In yang ka harapkan,” rangnya.

Trlbh Walub Jang aks sosalnya ngg. Shngga mnuru Taj Yasn, brbaga kgaan sosal Walub bsa snrgkan ngan program-program Pmprov Jang alam upaya mnngkakan ksjahraan masyaraka.

Snaa sampakan Gubrnur Jang H Ganjar Pranowo SH MIP alam sambuan rulsnya yang bacakan Wakl Gubrnur Jang. Mnurunya, krukunan uma bragama mrupakan plar krukunan nasonal yang harus rus plhara. Krukunan hup anaruma bragama brar kaaan hubungan ssama uma bragama yang lanas olrans, salng pngran, mngharga ksaraan alam pngamalan ajaran agamanya an krja sama alam khupan brmasyaraka, brbangsa, an brngara.

“Karna u, krukunan anaruma bragama ak mungkn akan lahr ar skap fanasm bua an skap ak pul aas hak kbragaman sra prasaan orang lan,” kaanya.

Djlaskan, krukunan aalah slah yang pnuh olh muaan makna bak an ama. Innya, hup brsama alam masyaraka ngan “ksauan ha” an brspaka unuk ak mncpakan prslshan maupun prngkaran. Apabla pmaknaan rsbu jakan pgangan, krukunan aalah ssuau yang al an ambakan olh masyaraka manusa.

“Mar ka jaga prsauan n. Jangan mau pcah blah an au omba olh phak-phak ak branggung jawab yang mngngnkan hlangnya kamaan ar bum prw,” pnanya.

Gubrnur mnyampakan, manusa akrkan Tuhan sbaga makhluk sosal yang mmbuuhkan hubungan an nraks sosal ngan ssama. Sbaga makhluk sosal, manusa mmrlukan krja sama ngan orang lan alam mmnuh kbuuhan hupnya, bak kbuuhan maral maupun sprual maka rukun aalah kunc unuk salng mmbanu an pul.

Krukunan anaruma bragama brmakna rukun an amanya namka khupan uma bragama alam sgala aspk khupan, spr aspk baah, olrans, an krja sama anaruma bragama.

“In sanga pnng, rlbh akhr-akhr n bangsa ka rus uj ngan skap-skap nolrans rhaap prbaan yang aa,” mbuhnya.

Mnuru gubrnur, apabla smua bsa rukun an ama, pmbangunan akan smakn lancar. Dmkan pula sbalknya, jka krusuhan rja mana-mana, pmbangunan akan sul laksanakan, rmasuk alam hal mnunakan baah akan slalu mrasa was-was an cmas.

Krukunan uma bragama an harmonsas mrupakan prasyara uama unuk mwujukan sbuah masyaraka yang braab an brmaraba, salah sau wuju nyaa upaya rsbu Jawa Tngah aalah plaksanaan Tr Krukunan Uma Bragama. Yau krukunan nrn uma sagama, anaruma bragama an anara uma bragama ngan pmrnah ngan mlbakan pran okoh agama, okoh masyaraka, an sluruh lmn masyaraka.

Ia mnambahkan, slan mnja wahana konsolas organsas, Rakr DPD Walub Provns Jawa Tngah n, mrupakan salah sau mkansm organsas alam rangka valuas an mnyusun program krja ak hanya unuk kmajuan organsas an para pmluk agama Buha, ap juga Inonsa.

“Unuk u, forum n harapkan mngharkan skus yang brkualas, shngga nannya rcpa brbaga program krja yang juga brkualas,” harapnya.

Smnara u, Pl Kua DPD Walub Jang Romo Pujano mnjlaskan, mlalu kgaan u harapkan uma Buha lbh rukun, salng mnghorma, brsau, goong royong, an maju. Sbab anpa hal-hal rsbu maka krukunan an kamaan ak akan rwuju. Smua uma brgama, rmasuk uma Buha harus snanasa brgoong royong.

“Ka ak mnganggap palng hba aau palng bnar snr. Yang jlas ka harus hup rukun an salng mngharga. In yang palng uama,” paparnya.

Rakra yang har skar 400 uma Buha prwaklan ar brbaga arah, spr Boyolal, Tmanggung, Jpara, Kuus, sra Kabupan an Koa Smarang n mmbahas sbanyak 12 program. Blasan program u mlpu anara lan program gnras mua, organsas, sra program konom krakyaan.

“Program mlbakan anak mua mnja proras karna anak mua mnja asar brbangsa an brngara. Shngga gnras mua harus maju an hba an mngambl pran alam brbangsa an brngara. Gnras mua mnja val alam organsas Walub,” rangnya.

Bagamana upaya yang harus lakukan olh pmrnah alam mwujukan krukunan anar uma bragama?

Pran pmrnah sanga brpngaruh alam mnjaga krukunanuma bragama, brbaga upaya laukan olh pmrnah, anara lanmngluarkan prauran prunang-unangan an mnrkan ForumKurukunan Uma Bragama (FKUB) brbaga provns unukmmlhara krukunan uma bragama.

Bagamana hubungan krukunan anar uma bragama ngan pmrnahan?

Dalam konks k-Inonsaa, krukunan bragama brar kbrsamaan anara uma bragama ngan Pmrnah alam rangka sukssnya pmbangunan nasonal an mnjaga Ngara Ksauan Rpublk Inonsa. Ajaran Islam mngungkapkan hup ama, rukun an olran.

Apa conoh prlaku krukunan anar uma bragama ngan pmrnah?

Brku n bbrapa conoh prlaku anaruma bragama ngan pmrnah, yau: Mrayakan har bsar kagamaan yang apkan pmrnah. Iku alam mnukung prauran yang bua pmrnah mngna kagamaan. Pauh an unuk paa prauran kagamaan yang suah bua an apkan pmrnah.

Bagamana cara mnjaga krukunan brbangsa an brngara?

4 Conoh Mnjaga Krukunan Kbragaman Masyaraka Buaya an Bangsa. Mnghorma hak an kwajban uma agama lan. … . Mngharga har bsar uma agama lannya. … . Mmbanu ssama masyaraka anpa mlha laar blakang. … . Mnghorma anar suku an buaya..Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *