Apa yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan Kabinet Hatta adalah awal terjadinya pemberontakan?


KOMPAS.com – Kabn Haa I mrupakan kabn kujuh yang mmmpn Inonsa. Kabn yang juga knal sbaga Kabn Prsnsal n bnuk olh Wakl Prsn Mohamma Haa.

Aas prnah ar Sokarno, Haa unjuk unuk mmbnuk kabn baru an rcuslah Kabn Haa I yang brjalan slama pro 23 Januar 1948 – 4 Agusus 1949. 

Baca juga: Kabn Darura: Laar Blakang, Susunan, an Prlawanannya

Paa masa kabn sblumnya yakn Kabn Amr II, Amr Sjarfun gagal mmprahankan kabnnya lanaran mnapa prnangan ar para polk yang smula mnukungnya. 

Dngan munurnya Amr, Sokarno pun mnunjuk Haa unuk mmbnuk kabn baru shngga mmbuanya mrangkap mnja sorang Prana Mnr. 

Dunjuknya Haa paa saa u mulanya juga ragukan olh orang-orang Para Masyum lanaran mrka mash rauma ngan Prjanjan Rnvll sblumnya. 

Paa Para Masyum snr rja prnangan anara pro an konra unuk uuk kabn rsbu. 

Namun, ngan banu olh pnr Nahlaul Ulama K.H. Wahab Chasbullah, Masyum pun akhrnya brsa unuk mmbrkan ukungannya scara pnuh rhaap Kabn Haa I yang bnuk paa 23 Januar 1948. 

Baca juga: Kabn Sjahrr I: Susunan, Kbjakan, an Prganan

Para mnr yang mnjaba alam Kabn Haa I aalah:

    Mnr Luar Ngr: Agus SalmMnr Dalam Ngr (A Inrm): SukmanMnr Prahanan: Drs Mohamma Haa (A Inrm) an Sr Sulan HB IX (angka 15 Jul 1948). Mnr Khakman: Susano TroprojoMnr Pnrangan: Mohamma NasrMnr Kuangan: A.A. MaramsMnr Prsaan Makanan Rakya: I.J. KasmoMnr Kmakmuran: Sjafrun PrawrangaraMnr Pkrjaan Umum (A Inrm): Djuana (brh 13 Aprl 1948) an H. Laoh (angka 13 Aprl 1948)Mnr Prburuhan/Sosal: KusnanMnr Pmbangunan/Pmua: Supno (brhn 24 Fbruar 1949)Mnr Prhubungan: DjuanaMnr Agama: MasjkurMnr Pnkan an Kbuayaan: Al SasroamjojoMnr Kshaan: J. LmnaMnr Ngara: Sr Sulan HB IX (brhn 15 Jul 1948)

Baca juga: Tor Ou of Tawan: Kbuayaan an Buk Sjarah

Program Krja

Trbnuknya Kabn Haa I ku ngan aanya program krja yang akan jalankan. 

Program-program rsbu aalah:

    Brunng aas asar (prsujuan) RnvllMlkaskan rbnuknya Ngara Inonsa SrkaRasonalsasPmbangunan

Baca juga: Kab Ngarakragama: Sjarah, Is, an Maknanya

Prsn Sokarno yang mmlh Mohamma Haa unuk mmbnuk kabn baru rnyaa nang kras olh oposs.

Amr Sjarfun yang kcwa kmuan mmbnuk Fron Dmokras Rakya (FDR) paa 28 Jun 1948 an mnja oposs.

FDR mrupakan golongan yang mnyaukan komuns an golongan sosals kr. FDR rr ar:

    Para Komuns Inonsa (PKI)Para Sosals Inonsa (PSI)Pmua Sosals Inonsa (Psno)Para Buruh InonsaSarka Buruh Prkbunan Rpublk Inonsa (SOBSI)

Bbrapa para yang rgabung alam FDR mmprkua aks yang lakukan olh Amr Sjarfun an klompoknya unuk mrbu kkuasaan kabn paa ssm pmrnahan yang sang brjalan paa waku u.

Haa yang mlha aks ar FDR kmuan mmna Kom Nasonal Pusa (KNP) unuk mngsahkan Unang-unang nang Pmbran Kkuasaan Pnuh Kpaa Prsn alam Kaaan Bahaya slama ga bulan. 

Haa brmu ngan KNP an mnjlaskan sap aks yang lakukan olh Fron Dmokras Rakya unuk mnjauhkan Kabn Haa. 

Salah sau pnybab FDR mlakukan pmbronakan uga karna mrka mngngnkan ambahan kurs jabaan Kabn Haa, ap Haa ak mmbrkannya. 

Sjak saa u, FDR mmna agar Kabn Haa sgra bubarkan an Prsujuan Rnvll baalkan. 

KOMPAS.com- Fron Dmokras Rakya aau FDR aalah fron prsauan para-para an organsas sayap kr (komuns) yang rkan paa Fbruar 1948.

Pnr ar Fron Dmokras Rakya aalah Amr Sjarfun slah a ak lag mnjaba sbaga Prana Mnr Inonsa. 

Para-para yang rgabung alam FDR yakn:

    Para Komuns Inonsa (PKI)Para Sosals Inonsa (PSI)Para Buruh Inonsa (PBI)Snral Organsas Buruh Sluruh Inonsa (SOBSI)Pmua Sosals Inonsa (Psno)

Baca juga: PKI an Prjuangan Prgrakan Nasonal

Trbnuknya Fron Dmokras Rakya aau FDR brawal ar jauhnya Kabn Amr Sjarfun paa 29 Januar 1948. 

Jauhnya Kabn Amr Sjarfun n akbakan olh pnanaangan Prjanjan Rnvll yang mmbr ampak rug bag Rpublk Inonsa.

Slah Amr Sjarfun ak lag mnjaba sbaga Prana Mnr, a mmbnuk Fron Dmokras Rakya (FDR) paa Fbruar 1948.

FDR kmuan bkrja sama ngan bbrapa organsas brpaham kr (komuns) spr Para Komuns Inonsa (PKI), Barsan Tan Inonsa (BTI), Pmua Sosals Inonsa (Psno), an sbaganya. 

Kmuan, Amr Sjarfun yang saa u mmlk kkaan ngan pmmpn PKI, Muso, brna unuk mnybarkan ajaran komunsm Inonsa. 

Slan u, bnuknya FDR juga asar olh rasa kcwa rhaap Prana Mnr slanjunya, Mohamma Haa, alam Kabn Haa.

Kabn Haa mmlk program RERA (Rkonsruks an Rasonalsas) unuk mngmbalkan 100.000 nara mnja rakya basa ngan alasan pnghmaan baya.

Program RERA anggap apa mrugkan FDR karna akan mngurang pngaruh komuns ar para nara alran sayap kr akba brhnkan olh Mohamma Haa. 

Akhrnya banyak angkaan prang yang mau brgabung ngan FDR karna vs an ms FDR lbh jlas arpaa Kabn Haa.

Baca juga: Kabn Haa I: Pnapan, Susunan, Kbjakan, an Upaya Pnggulngan

Tujuan FDR

Tujuan Amr Sjarfun mmbnuk FDR yakn:

    Mnark pasukan komuns yang rgabung alam TNI ar gars panMmnahkan pasukan-pasukan komuns k arah yang sragsMnnggalkan arah-arah yang ak mungkn prahankanMmbnuk nara rakyaMnjakan arah Maun sbaga bass

Kgaan FDR

Fron Dmokras Rakya (FDR) yang pmpn Amr Sjarfun mula mlakukan kgaan polk paa 5 Jul 1948. 

Para kaum buruh yang pngaruh olh FDR mlakukan pmogokan pabrk karung Dlanggu (Klan). 

Lma har slahnya, rja bnrokan anara sklompok pmogok ngan Srka Tan Islam Inonsa (STII), organsas an mlk Masyum yang mnnang pmogokan polk rsbu.

Slan u, FDR juga brkgaan Sumara. FDR mlakukan rapa-rapa bsar Bukngg, Solok, Bausangkar, Sawahluno, yang pmpn olh Abul Karm.

Sasaran ar para golongan n aalah kbjaksanaan Kabn Haa, mana FDR mnghnak aakan r-shuffl kabn mnja Kabn Parlmnr.

PNI pun mnyuju khnak rsbu, ngan syara Haa harus ap mmgang kpmmpnan. 

Baca juga: Kabn Haa II: Pnapan, Susunan, an Prganan

Prswa PKI Maun 1948

Slama FDR brlangsung, rja pula pmbronakan PKI Maun yang sbabkan olh kakpuasan Amr Sjarfun rka prganan kabn, yau Kabn Haa. 

Olh sbab u, Amr brsama komploannya brusaha mnggulngkan mrka ngan banu olh pmmpn PKI Musso. 

Mrka pun mmbua rncana pnculkan an pmbunuhan para okoh Surakara skalgus mngau omba ksauan TNI smpa.

Paa 18 Spmbr 1948, PKI/FDR brgrak mnuju k arah Tmur an brusaha mnguasa koa Maun. 

Tanggal 19 Spmbr, FDR mngumumkan rbnuknya pmrnahan baru brnama Rpublk Sov Inonsa. 

Pmbronakan PKI Maun n mnwaskan Gubrnur Jawa Tmur RM Suryo.

Unuk mngmbalkan kons kamanan Maun, Kolonl AH Nasuon mlakukan opras pnumpasan paa 20 Spmbr 1948.

Opras pnumpasan lakukan ngan mngjar Musso yang saa u mlarkan r k Sumoroo, bara Ponorogo.

Musso kmuan brhasl mukan an mbak ma. Sama halnya ngan Amr Sjarfun yang brhasl angkap an jauh hukuman ma.

Apa pnybab jauhnya kabn Amr Syarfun?

Prama, alah jauhnya Kabn Amr Sjarfun akba ana-angannya prjanjan Rnvll yang sanga mrugkan Rpublk Inonsa.

Jlaskan apa yang lakukan olh Drs Moh Haa slah lank mnja Prana Mnr mnggankan Amr Syarfun?

Haa yang unjuk sbaga Prana Mnr mnggankan Amr Syarfun brhasl mmbnuk kabn an mnnukan program sbaga brku: Mnylnggarakan Prjanjan Rnvll. Mmprcpa pmbnukan pmbnukan ngara Rpublk Inonsa Srka (RIS).

Bagamana srag yg rapkan FDR alam mlakukan pmbronakan?

Jawaban n rvrfkas. Srag yang rapkan FDR unuk mmbanu amr syarfun alam mrbu kmbal kabnnya/mnjauhkan kabn Haa​ yau : Unuk mnghlangkan kakprcayaan masyaraka kpaa pmrnah, FDR mlakukan pmogokan umum.

Apa pran an krlbaan Amr Syarfun alam Sumpah Pmua?

Amr Syarfun mrupakan okoh Sumpah Pmua yang mwakl Jong Baak, mana Ia brpran sbaga bnahara an mncuskan – alam prumusan naskah. Slan u, Ia juga brpran mnja Prana Mnr saa Rvolus Nasonal Inonsa brlangsung.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *