Apa saja usaha yang dilakukan Abu Bakar As Siddiq dalam memecahkan masalah yang terjadi pada?


Abu Bakar Ash Shq aalah salah sau sahaba Nab Muhamma SAW yang cukup rknal. Blau aalah salah sau sahaba yang prama kal masuk slam. Abu Bakar juga rmasuk orang yang yang jamn masuk surga.

Dglar As Shq karna blau aalah orang yang prama prcaya mngna prswa Isra’ an M’raj nab Muhamma SAW. Dalah sahaba yang nla palng uama alam sjarah slam, shngga blau mnja pnggan Rasulullah slah rasulullah wafa sbaga Khalfah Islam prama.

Kmulaan akhlaknya aku sluruh sahaba nab lannya. Kmurahan hanya alam mngorbankan hara bna an kkayaannya unuk mmbla agama slam suah ak ragukan lag. Kbjaksanaannya alam mnylsakan masalah uma mnjakan rnya smakn prcaya. Knangannya Kka mnghaap ksukaran mnjakan rnya pnolong bag nab Muhamma SAW gua Hra. Krnahan hanya Kka mmmpn an uur bahasa yang lmah lmbu lag mnark aalah sukar car banngannya bak ahulu maupun skarang.

Bbrapa ksmwaan blau aalah karna Abu Bakar Ash Shq r.a. aalah sahaba nab yang rknal karna kguhan mannya. Rasulullah shallahu alah wasallam prnah mnyanjung sahabanya rsbu mlalu hasnya, yau “jka mbang man abu Bakar Ash Shq ngan man skalan uma maka lbh bra man Abu Bakar”. Mngapa mkan, anara jawabannya aalah blau ak mncna una n, cnanya kpaa Allah an rasulnya mlbh apa pun.

Krmawanan mnja salah sau sfa yang mlka alam r Abu Bakar Ash Shq.

Akhlak mulanya rlha ar slah blau masuk slam. Blau lah mngnfakkan mpa puluh rbu nar unuk kpnngan shaaqah an mmrkakan buak. Dalam prang Tabuk Rasulullah shalallahu ‘alah wasallam lah mmna kpaa skalan kaum muslmn agar mngorbankan haranya paa jalan Allah. Tba-ba aanglah Abu Bakar rahallahu anhu mmbawa sluruh hara bnanya lalu mlakkannya anara ua angan bagna Rasul. In mmbukkan Abu bakar mrupakan sosok yang rla mngorbankan sluruh hara bnanya unuk prjuangan jalan Allah.

Abu Bakar Ash Shq mrupakan sahaba yang rkash ar Rasulullah SAW.

Rasulullah saw brsaba: “Ssungguhnya orang yang palng brjasa kpaaku ngan kaan prsahabaan an ukungan haranya aalah Abu Bakar. Sananya aku bolh mngangka sorang Khall – kkash rka- slan Rabb-ku nscaya akan aku jakan Abu Bakar sbaga Khall-ku. Namun, cukuplah -anara aku ngan Abu Bakar- kaan prsauaraan an salng mncna karna Islam. Dan ak bolh aa saupun pnu yang rssa (nng) masj n, kcual pnu Abu Bakar.” Has Rwaya Imam muslm alam Shahhnya kab Fahal Ash Shahabah (lha Syarh Nawaw/ Juz 8 Hal 7-8)

Klaanan yang apa ambl ar Sahaba Abu Bakar Ash Shq, aalah :

    Mmlk kguhan kmanan yang sanga kua, shngga ak rgoyahkan olh apa punMmlk skap rmawanZuhu aau ak brlbh-lbhan alam urusan unawPana alam lmu agama, brsmanga alam mnunu lmu an brsgra mngamalkan ajaran slam Kka mnrmanyaJujur an brakhlak mula

Dngan mngahu sjarah mngna sahaba Abu bakar ash shq harapkan ka mampu mnlaannya, mnjakan ka prba yang khlas, rmawan an rnah ha. Mnja prba yang jujur, amanah an branggung jawab. Snanasa brsmanga unuk blajar ruama lmu agama, walaupun usanya suah ak mua lag kka masuk slam ap smanganya banyak mngnspras pmua slam. Islam lah mlah Abu Bakar mnja sorang yang brpkr luas, brskap gas an brnak al. Prba yang suka brjuang jalan Allah mnjakannya orang yang rkmuka alam slam.

Laznas Bangun Sjahra Mra Uma (BSMU) mngajak mnlaan salah sau skap blau, yau rmawan mlalu program 10 rbu unuk sjua kbakan. Dngan hanya brmoal spuluh rbu rupah akan mampu mmbanu banyak orang yang mmbuuhkan. Donas 10 rbu unuk sjua kbakan apa salurkan onln mlalu jabrkah. aau bsmu.or./sjuakbakan

KOMPAS.com – Abu Bakar As Sq aalah khalfah (pmmpn) prama slah Rasulullah Muhamama SAW mnnggal.

Abu Bakar mmmpn uma Islam slama ua ahun ar 632-634 M (11-13 H).

Dkup ar Khulafaur Rasyn (2019), Abu Bakar aalah orang prama luar kluarga Nab yang mmluk Islam.

Ia aalah sahaba yang palng cna Nab. Abu Bakar mngorbankan hara bnanya unuk prjuangan Nab.

Pur Abu Bakar, S Asyah, nkahkan ngan Nab.

Glas As Sq yang brar ama mmbnarkan brkan karna Abu Bakar aalah orang prama yang mmbnarkan prswa Isra Mraj.

Baca juga: Mngnal Yrusalm, Koa Suc Tga Agama

Pngangkaan sbaga khalfah

Slah Nab wafa an sang mnunggu makamkan, kaum muslmn mngaakan prmuan Safqah (bala koa) Ban Saah.

Mrka mmbcarakan sapa sosok yang pa unung mnggankan Nab. Klompok Ansar mngusulkan Sa’a bun Ubaah.

Kabar u rngar para sahaba an kluarga yang sang mngurus jnazah Nab. Lalu ga orang sahaba yakn Abu Bakar, Uamr bn Khaab, an Abu Ubaah bn Jarrah mnyusul k prmuan.

Saa klompok Ansar brmu klompok Muhajrn, rja prbaan. Masng-masng brskukuh mngajukan calon pmmpn pnggan Nabu.

Prunngan ak juga mncapa k mu. Sampa Abu Ubaah mnyampakan:

“Sahaba-sahabaku ar kalangan Ansar, kalan aalah phak yang prama mnolong an mmbla agama Islam. Olh karna u, janganlah kamu mnja orang prama yang mmcah blah an mrusaknya,” ujar Abu Ubaah.

Baca juga: 4 Nama Khulafaur Rasyn

Slah suasana nang, rplhkan Abu Bakar sbaga pnggan Nab. Alasan rplhnya Abu Bakar yakn:

    Sahaba nab yang palng snorSlalu ka ngan Rasulullah shngga ahu cara mmmpn uma an ngaraDrmawan shngga kkayaan yang mlknya apa gunakan unuk prjuangan umaDsgan kamu Qurasy karna gasCras an mau bkrja krasPrnah mnggankan Nab sbaga mam shala kka Nab sak

Pmrnahan Abu Bakar

D masa kpmmpnannya yang sngka, Abu Bakar mnylsakan prpcahan yang rja suku-suku bangsa Arab.

Bbrapa suku ak mau lag unuk kpaa pmrnah Manah slah Rasul wafa. Mrka mnganggap prjanjan brakhr srng wafanya Rasul.

Baca juga: Sau Brncana Pnahkan Makam Nab Muhamma?

Abu Bakar mnylsakan prpcahan n lwa Prang Rah aau prang mlawan kmuraan. Panglma yang brjasa mmmpn prang yakn Khal bn Al-Wal.

Hal lan yang haap Abu Bakar yakn orang yang ak mmbayar zaka, an orang-orang yang mnganggap rnya sbaga nab pnggan Muhamma.

Abu Bakar juga mngumpulkan aya-aya suc Al-Quran yang saln mnja mushaf. Ia mnjakan aya Quran an As-Sunnah sbaga hukum.

D akhr kpmmpnannya, Abu Bakar mmprluas arah kkuasaan ngan mngrm nara k luar.

Paa 634 M, Abu Bakar mngrm Khal bn Wal an pasukannya k Irak. Mrka brhasl mnguasa al-Hrah.

Ia juga mngrm ksps k Surah bawah pmpnan mpa panglma prang yakn Abu Ubaah bn Jarrah, Amr bn Ash, Yaz bn Ab Sufyan, sra Syurahbl.

Baca juga: Tor Masuknya Islam Nusanara

Abu Bakar wafa paa 23 Agusus 534 M Manah. Ia makamkan sblah makam Nab Masj an-Nabaw.

Sblum mnnggal, Abu Bakar brwasa kpaa Umar bn Khaab. Umar pun plh mnggankan Abu Bakar.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *