Apa saja contoh dari fluida dinamis?


Flua nams aalah flua (brupa za car aau gas) yang apa brgrak an mmlk cr-cr ak komprsbl, ak mngalam gskan, alrannya say an sasonr.

Dalam mmplajar flua nams, alamnya rapa bbrapa komponn spr prsamaan konnuas, prsamaan Brnoull, orma orcll, Gaya angka psawa an mash banyak lag.

Unuk lbh jlanya mngna mar n, mar smak pnjlasan brku.

Dafar Is

Jns Alran Flua nams

1. Alran Lamnr

Alran lamnr aalah lran yang pak fluanya mluncur brsama ngan pak flua sblahnya. Dmana alran n aalah alran al yang rja paa kcpaan rnah.

2. Alran Turbuln

Alran urbuln aalah alran yang pak fluanya ak mluncur brsama ngan pak flua sblahnya. Dmana alran n ana ngan aanya pusaran-pusaran ar yang rja paa kcpaan ngg.

Rumus-Rumus Flua Dnams

Db Alran

Db aalah jumlah banyaknya volum flua yang mngalr paa suau npa sap sauan waku.

Flua yang  mngalr ngan kcpaan v mnmpuh jarak paa suau luas pnampang A, shngga b alran prolh,

Dmana, Q aalah b alran (m3/s), V aalah volum flua (m3),A aalah  luas pnampang (m2), an v aalah kcpaan ar (m/s) an aalah waku (s).

Prsamaan Konnuas

Prsamaan konnuas aalah suau prsamaan yang mnghubungkan kcpaan flua ar mpa sau k mpa lannya.

znus.n

Apabla lusraskan sbuah ppa, massa flua yang masuk k suau pnampang kmuan akan kluar ujung pnampang lan ngan massa yang sama mnybabkan b flua sluruh k pnampang aalah sama, maka.

Rumus prsamaan konnuas:

Dmana:

A1 aalah luas pnampang ujung ppa bsar (m2)
A2 aalah luas pnampang ujung ppa kcl (m2)
v1 aalah kcpaan alran ppa bsar (m/s)
v2 aalah kcpaan alran ppa kcl (m/s)

Prsamaa Brnoull

Flua nams mmlk hukum yang gunakan sbaga asar yau hukum Brnoull. Prsamaan Brnoull brkaan ngan kanan, kcpaan, an knggan ar ua k alran flua ngan massa jns rnu.

znus.n

Apabla njau ar ua k yang brba, maka hukum Brnoull nyaakan sbaga brku.

Dmana:

P aalah kanan (Pa)
p aalah massa jns flua (kg/m3)
g aalah prcpaan gravas (9,8 m/s2)
h aalah knggan ar (m)
v aalah kcpaan alran flua (m/s)

Torma Torcll

Torma n basanya gunakan unuk aplkas angk bocor. Apablla suau waah yang brhubungan ngan amosfr bagan aasnya, kmuan mmlk lubang yang jauh lbh kcl ar luas prmukaan waah bawah prmukaan flua.

Maka klajuan smburan flua sama ngan klajuan grak jauh bbas bna.

Jarak jauhnya ar ar k kbocoran rumuskan:

Waku jauh ar rumuskan sbaga brku:

Dmana:

Baca juga:  Fungs Usus Bsar unuk Pncrnaan Dalam Tubuh

v aalah kcpaan jauh ar ar angk bocor (m/s)
x aalah jarak jauhnya ar (m)
aalah waku jauhnya ar (s)

Vnurmr

Ala yang bua brasarkan konsp abung vnur yang gunakan unuk mngukur klajuan flua. Vnurmr rr ar ua jns yau:

Vnurmr anpa manomr

kcpaan paa luasan A1 an A2, masng-masng rumuskan :

Vnurmr ngan manomr

Kcpaan paa luas pnampang A1 an A2, masng-masng rumuskan:

Tabung Po

Tabung po aalah abung yang gunakan unuk mngukur klajuan gas ngan cara mmbanngkan prbaan kanan alran ngan kanan sasnya.

Rumus kcpaan alran abung po:

Dmana:

v aaah kcpaan alran(m/s)
p’ aalah massa jns caran (kg/m3)
p aalah massa jns alran gas (kg/m3)
h aalah knggan abung (m)

Gaya Angka Psawa

Psawa apa rbang uara karna aanya gaya angka yang haslkan olh sayap psawa.

Kcpaan alran uara bagan aas sayap lbh bsar ar paa kcpaan alran uara bagan bawah shngga mnybabkan prbaan kanan, mana kanan paa bagan bawah lbh bsar ar paa bagan aas sayap. Hal n mnybabkan rja orongan kaas (gaya angka) shngga psawa apa rbang.

Brasarkan pnurunan ar hukum brnoull

Shngga apa gaya angka psawa mnja,

Dmana:

Fangka =F1-F2 aalah gaya angka psawa (N)
p aalah massa jns uara (kg/m3)
A aalah luasan sayap psawa (m2)
v1 aalah kcpaan alran uara paa bagan aas sayap (m/s)
v2 aalah kcpaan alran uara paa bagan bawah sayap (m/s)

Vskosas

Vskosas aau kknalan mngacu paa kmampuan flua unuk mngalr. Smakn rnah vskosas bna, maka kcpaan grak flua smakn cpa. Sangkan apabla vskosasnya bsar, maka kcpaanya graknya smakn kcl.

Dmana F aalah bsarnya gaya yang buuhkan unuk apa mnggrakan suau lapsan flua nukan olh klajuan ap (v) unuk luas kpng yang lah brsnuhan ngan flua (A) an brjarak (l) ar kpng yang am.

Hukum Soks

Hukum soks mnjlaskan bahwa vskosas mnybabkan klajuan lapsan-lapsan flua ak spnuhnya sama paa sbuah ppa, karna aa gaya gskan.

Gaya gskan suau bola yang brgrak alam flua sja rumuskan sbaga brku.

Dmana:

Ff aalah gaya gsk flua (N)
η aalah kofsn vskosas (Pa.s)
r aalah jar-jar bola (m)
v aalah klajuan bola (m/s)

Kcpaan Trmnal

Kcpaan rmnal aalah kcpaan rbsar konsan yang alam bna yang jauh bbas alam suau flua sja aau knal.

Baca juga:  Pnumona Aalah: Gjala, Dagnoss an Pngobaan

Dmana kcpaan rmnal rja saa gaya bra, gaya k aas flua, an gaya gskan flua alam kaaan smbang shngga rumuskan sbaga brku.

Dmana:

v aalah kcpaan rmnal (m/s)
r aalah jar-jar bola (m)
η aalah kofsn vskosas (Pa.s)
pb aalah massa jns bna (kg/m3)
pf aalah massa jns za car (kg/m3)

Prsamaan Posull

Volum V yang mngalr sap k mlalu sbuah abung ngan jar-jar a an mmlk panjang L, bawah pngaruh kanan. Rumus volumnya mnuru Prsamaan Posull yau

Dmana, V aalah volum za car (m3), P aalah kanan (Pa), a aalah jar-jar abung (m) an L aalah panjang abung (m)

Conoh soal an pmbahasan Flua Dnams

1. Ar pompa ngan komprsor brkanan 120 kPa mmasuk ppa bagan bawah (1) bramr 12 cm an mngalr kaas ngan kcpaan 1 m/s (g= 10 m/s2) an massa jns ar 1000 kg/m3. Tkanan ar paa ppa bagan aas (2) yang bramr 6 cm aalah…

Jawab:

unuk mnylsakan soal aas, gunakan prsamaan brnoull mnja:

Ja, kanan paa ppa II yau 92,5 kPa.

2. Ar mngalr ngan klajuan 10 m/s alam ppa aar bramr 20 cm mnuju ppa kcl bramr 10 cm. Db an klajuan flua paa ppa kcl bruru-uru aalah…

Jawab:

Db paa ppa kcl yau:

Kcpaan alran ar paa ppa kcl hung sbaga brku:

ja, b ar an kcpaan paa ppa kcl bruru-uru aalah 0,134 m3/s an 40 m/s.

3. Sbuah abung brs pnuh za car. Paa nng sjauh 20 cm ar prmukaan aas rapa lubang kc shngga za car mmancar, spr paa gambar.

Bsar kcpaan pancaran ar rsbu ar lubang kcl aalah…

Jawab:

ngan mnggunakan rumus orma orcll apakan:

ja, kcpaan pancaran ar sbsar 2 m/s

4. Anggap uara mngalr horzonal mlalu sbuah sayap psawa rbang. Kcpaan alran uara bagan aas sayap aalah 40 m/s, sangkan bagan bawah aalah 30 m/s. Jka luas oal kua sayap aalah 10 m2 an kahu massa jns uara luar 1,2 kg/m3, bsar gaya angka paa sayap psawa aalah…

Jawab:

Dngan mnggunakan rumus gaya angka psawa apakan:

Ja, gaya angka psawa sbsar 4200 N

Dmkan pnjlasan mngna Flua Dnams, lngkap bsra soal an pmbahasannya. Smoga brmanfaa!

Apa saja conoh flua sas?

Conoh Flua sas :. ongkrak hrolk.. pompa hrolk ban spa.. msn hrolk pngangka mobl.. msn pngmps hrolk.. rm prngan hrolk..

Apa saja conoh flua?

Conoh flua:. Mnyak gorng.. Uara.. Gas Oksgn.. Gas lpj..

Apa saja sfa sfa flua nams?

Sfa Flua Dnams. Mrupakan alran unak (kcpaan alran suau k alah konsan rhaap waku). … . Mrupakan alran yang ak rmampakan, arnya flua yang mngalr ak mngalam prubahan volum aau massa jns saa kan. … . Mrupakan alran yang ak knal..

Jlaskan apa yang maksu ngan flua an brkan conohnya?

Flua mrupakan za apa mngalr an mmbrkan sk hambaan paa prubahan bnuk saa kan, msalnya spr za car an gas. Namun, flua ak slalu mngalr, bbrapa kons flua apa am yang sbu juga flua sas.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *