8 Jumlah surah Alquran yang diturunkan di Makkah adalah A 54 B 86 C 70 D 92?


Berikut urutan surah dalam Alquran beserta arti dan jumlah ayat yang terkandung di dalam setiap surahnya:

1. Al-Fatihah (Pembuka, 7 ayat)

2. Al-Baqarah (Sapi Betina, 286 ayat)

3. Ali-Imran (Keluarga Imran, 200 ayat)

4. An-Nisa’ (Wanita, 176 ayat)

5. Al-Ma’idah (Jamuan, 120 ayat)

6. Al-An’am (Hewan Ternak, 165 ayat)

7. Al-A’raf (Tempat yang Tertinggi, 206 ayat)

123rf.com

8. Al-Anfal (Harta Rampasan Perang, 75 ayat)

9. At-Taubah (Pengampunan, 129 ayat)

10. Yunus (Nabi Yunus, 109 ayat)

11. Hud (Nabi Hud, 123 ayat)

12. Yusuf (Nabi Yusuf, 111 ayat)

13. Ar-Ra’d (Guruh, 43 ayat)

14. Ibrahim (Nabi Ibrahim, 52 ayat)

15. Al-Hijr (Gunung Al Hijr, 99 ayat)

16. An-Nahl (Lebah, 128 ayat)

17. Al-Isra’ (Perjalanan Malam, 111 ayat)

18. Al-Kahfi (Penghuni-penghuni Gua, 110 ayat)

19. Maryam (Maryam, 98 ayat)

20. Ta Ha (Ta Ha, 135 ayat)

21. Al-Anbiya’ (Nabi-Nabi, 112 ayat)

22. Al-Hajj (Haji, 78 ayat)

23. Al-Mu’minun (Orang-orang mukmin, 118 ayat)

24. An-Nur (Cahaya, 64 ayat)

25. Al-Furqan (Pembeda, 77 ayat)

26. Asy-Syu’ara’ (Penyair, 227 ayat)

27. An-Naml (Semut, 93 ayat)

28. Al-Qasas (Kisah-kisah, 88 ayat)

29. Al-Ankabut (Laba-laba, 69 ayat)

30. Ar-Ruu (Bangsa Romawi, 60 ayat)

31. Luqman (Keluarga Luqman, 34 ayat)

32. As-Sajdah (Sajdah, 30 ayat)

33. Al-Ahzab (Golongan-golongan yang Bersekutu, 73 ayat)

34. Saba’ (Kaum Saba’, 54 ayat)

35. Fatir (Pencipta, 45 ayat)

36. Ya sin (Yaasiin, 83 ayat)

37. Ash-Shaaffat (Barisan-barisan, 182 ayat)

38. Shad (Shaad, 88 ayat)

39. Az-Zumar (Rombongan-rombongan, 75 ayat)

40. Ghafir (Yang Mengampuni, 85 ayat)

41. Fushshilat (Yang Dijelaskan, 54 ayat)

42. Asy-Syura (Musyawarah, 53 ayat)

43. Az-Zukhruf (Perhiasan, 89 ayat)

44. Ad-Dukhan (Kabut, 59 ayat)

45. Al-Jaatsiyah (Yang Bertekuk Lutut, 37 ayat)

46. Al-Ahqaf (Bukit-bukit Pasir, 35 ayat)

47. Muhammad (Nabi Muhammad, 38 ayat)

48. Al-Fath (Kemenangan, 29 ayat)

49. Al-Hujurat (Kamar-kamar, 18 ayat)

50. Qaaf (Qaaf, 45 ayat)

51. Adz-dzariyat (Angin yang Menerbangkan, 60 ayat)

52. Ath-Thuur (Bukit, 49 ayat)

53. An-Najm (Bintang, 62 ayat)

54. Al-Qamar (Bulan, 55 ayat)

55. Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah, 78 ayat)

56. Al-Waqi’ah (Hari Kiamat, 96 ayat)

57. Al-Hadid (Besi, 29 ayat)

58. Al-Mujadilah (Wanita yang Mengajukan Gugatan, 22 ayat)

59. Al-Hasyr (Pengusiran, 24 ayat)

60. Al-Mumtahanah (Wanita yang Diuji, 13 ayat)

Urutan Surah dalam Alquran 61-90

61. Ash-shaf (Satu Barisan, 14 ayat)

62. Al-Jumu’ah (Hari Jum’at, 11 ayat)

63. Al-Munafiqun (Orang-orang yang Munafik, 11 ayat)

64. At-taghabun (Hari Dinampakkan Kesalahan-kesalahan, 18 ayat)

65. Ath-Thalaq (Talak, 12 ayat)

66. At-Tahrim (Mengharamkan, 12 ayat)

67. Al-Mulk (Kerajaan, 30 ayat)

68. Al-Qalam (Pena, 52 ayat)

69. Al-Haqqah (Hari Kiamat, 52 ayat)

70. Al-Ma’arij (Tempat Naik, 44 ayat)

71. Nuh (Nabi Nuh, 28 ayat)

72. Al-Jin (Jin, 28 ayat)

73. Al-Muzammil (Orang yang Berselimut, 20 ayat)

74. Al-Muddatstsir (Orang yang Berkemul, 56 ayat)

75. Al-Qiyamah (Kiamat, 40 ayat)

76. Al-Insan (Manusia, 31 ayat)

77. Al-Mursalat (Malaikat-Malaikat Yang Diutus, 50 ayat)

78. An-Naba’ (Berita Besar, 40 ayat)

79. An-Nazi’at (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut, 46 ayat)

80. ‘Abasa (Ia Bermuka Masam, 42 ayat)

81. At-Takwir (Menggulung, 29 ayat)

82. Al-Infithar (Terbelah, 19 ayat)

83. Al-Muthaffifin (Orang-orang yang Curang, 36 ayat)

84. Al-Insyiqaq (Terbelah, 25 ayat)

85. Al-Buruj (Gugusan Bintang, 22 ayat)

86. Ath-Thariq (Yang Datang di Malam Hari, 17 ayat)

87. Al-A’laa (Yang Paling Tinggi, 19 ayat)

88. Al-Ghasyiyah (Hari Pembalasan, 26 ayat)

89. Al-Fajr (Fajar, 30 ayat)

90. Al-Balad (Negeri, 20 ayat)

Urutan surah dalam Alquran yang terakhir terdiri dari ayat-ayat yang pendek dan tidak terlalu panjang.

Jumlah surat dalam Al Quran adalah 114 berdasarkan ijma’ atau konsensus para ulama. Hal inilah yang menjadi keyakinan mayoritas muslim dan disebutkan dalam Al Quran Kementerian Agama (Kemenag).

Seluruh 114 surat tersebut, tersusun dalam 30 juz dengan satu juz terakhir yang disebut dengan Juz Amma. Juz Amma tersebut diketahui merupakan kumpulan 37 surat-surat pendek yang biasa dibaca dalam salat.

Untuk lebih jelasnya, detikEdu berhasil menyadur daftar lengkap keseluruhan surat yang termaktub dalam mushaf Al Quran dari Kemenag. Daftar lengkapnya dapat disimak pada pemaparan berikut,

Baca juga: Jumlah Ayat Alquran dan Daftar Suratnya Lengkap, Ada Berapa?

Daftar 114 surat, Jumlah keseluruhan dalam Al Quran

1. Al Fatihah (Pembuka)
2. Al Baqarah (Sapi Betina)
3. Ali Imran (Keluarga Imran)
4. An Nisa (Wanita)
5. Al Ma’idah (Jamuan)
6. Al An’am (Hewan Ternak)
7. Al-A’raf (Tempat yang Tertinggi)
8. Al-Anfal (Harta Rampasan Perang)
9. At-Taubah(Pengampunan)
10. Yunus (Nabi Yunus)
11. Hud (Nabi Hud)
12. Yusuf (Nabi Yusu)
13. Ar-Ra’d (Guruh)
14. Ibrahim (Nabi Ibrahim)
15. Al-Hijr (Gunung Al Hijr)
16. An-Nahl (Lebah)
17. Al-Isra’ (Perjalanan Malam)
18. Al-Kahf (Penghuni-penghuni Gua)
19. Maryam (Maryam)
20. Ta Ha (Ta Ha)
21. Al-Anbiya (Nabi-Nabi)
22. Al-Hajj (Haji)
23. Al-Mu’minun (Orang-orang mukmin)
24. An-Nur (Cahaya)
25. Al-Furqan (Pembeda)
26. Asy-Syu’ara’ (Penyair)
27. An-Naml (Semut)
28. Al-Qasas (Kisah-kisah)
29. Al-‘Ankabut (Laba-laba)
30. Ar-Rum (Bangsa Romawi)
31. Luqman (Keluarga Luqman)
32. As-Sajdah (Sajdah)
33. Al-Ahzab (Golongan-golongan yang Bersekutu)
34. Saba’ (Kaum Saba’)
35. Fatir (Pencipta)
36. Ya Sin (Yaasiin)
37. As-Saffat (Barisan-barisan)
38. Sad (Shaad)
39. Az-Zumar (Rombongan-rombongan)
40. Ghafir (Yang Mengampuni)
41. Fussilat (Yang Dijelaskan)
42. Asy-Syura (Musyawarah)
43. Az-Zukhruf (Perhiasan)
44. Ad-Dukhan (Kabut)
45. Al-Jasiyah (Yang Bertekuk Lutut)
46. Al-Ahqaf (Bukit-bukit Pasir)
47. Muhammad (Nabi Muhammad)
48. Al-Fath (Kemenangan)
49. Al-Hujurat (Kamar-kamar)
50. Qaf (Qaaf)
51. Az-Zariyat (Angin yang Menerbangkan)
52. At-Tur (Bukit)
53. An-Najm (Bintang)
54. Al-Qamar (Bulan)
55. Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah)
56. Al-Waqi’ah (Hari Kiamat)
57. Al-Hadid (Besi)
58. Al-Mujadilah (Wanita yang Mengajukan Gugatan)
59. Al-Hasyr (Pengusiran)
60. Al-Mumtahanah (Wanita yang Diuji)
61. As-Saff (Satu Barisan)
62. Al-Jumu’ah (Hari Jum’at)
63. Al-Munafiqun (Orang-orang yang Munafik)
64. At-Tagabun (Hari Dinampakkan Kesalahan-kesalahan)
65. At-Talaq (Talak)
67. Al-Mulk (Kerajaan)
68. Al-Qalam (Pena)
69. Al-Haqqah (Hari Kiamat)
70. Al-Ma’arij (Tempat Naik)
71. Nuh (Nabi Nuh)
72. Al-Jinn (Jin)
73. Al-Muzzammil (Orang yang Berselimut)
74. Al-Muddassir (Orang yang Berkemul)
75. Al-Qiyamah (Kiamat)
76. Al-Insan (Manusia)
77. Al-Mursalat (Malaikat-Malaikat Yang Diutus)
78. An-Naba’ (Berita Besar)
79. An-Nazi’at (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut)
80. ‘Abasa (Ia Bermuka Masam)
81. At-Takwir (Menggulung)
82.Al-Infitar (Terbelah)
83. Al-Tatfif (Orang-orang yang Curang)
84. Al-Insyiqaq (Terbelah)
85. Al-Buruj (Gugusan Bintang)
86. At-Tariq (Yang Datang di Malam Hari)
87. Al-A’la (Yang Paling Tinggi)
88. Al-Gasyiyah (Hari Pembalasan)
89. Al-Fajr (Fajar)
90. Al-Balad (Negeri)
91. Asy-Syams (Matahari)
92. Al-Lail (Malam)
93. Ad-Duha (Waktu Matahari Sepenggalahan Naik (Dhuha))
94. Al-Insyirah (Melapangkan)
95. At-Tin (Buah Tin)
96. Al-‘Alaq (Segumpal Darah)
97. Al-Qadr (Kemuliaan)
98. Al-Bayyinah (Pembuktian)
99. Az-Zalzalah (Kegoncangan)
100. Al-‘Adiyat (Berlari Kencang)
101. Al-Qari’ah (Hari Kiamat)
102. At-Takasur (Bermegah-megahan)
103. Al-‘Asr (Masa)
104. Al-Humazah (Pengumpat)
105. Al-Fil (Gajah)
106. Quraisy (Suku Quraisy)
107. Al-Ma’un (Barang-barang yang Berguna)
108. Al-Kausar (Nikmat yang Berlimpah)
109. Al-Kafirun (Orang-orang Kafir)
110. An-Nasr (Pertolongan)
111. Al-Lahab (Gejolak Api)
112. Al-Ikhlas (Ikhlas)
113. Al-Falaq (Waktu Subuh)
114.An-Nas (Umat Manusia)

Untuk diketahui, ada sejumlah golongan yang menyatakan angka yang berbeda, seperti dikutip dari buku Al-Itqan fi Ulumil Qur’an: Samudra Ilmu-Ilmu al-Qur’an yang ditulis oleh Imam Jaluddin al-Suyuthi. Misalnya, ada yang menyebut jumlah surat dalam Al Quran adalah 113 karena menjadikan surat Al Anfal dan surat Al Bara’ah menjadi satu surat.

Pasalnya, kedua surat tersebut memiliki kemiripan dan tidak ada pemisahan dengan basmalah. Namun, pendapat ini dapat ditangkis oleh penjelasan dari sahabat nabi, Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dalam kitab Al Mustadrak, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

“Aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib mengenai surat Bara’ah yang tidak memiliki lafaz basmalah. Kemudian Ali menjawab, ‘Karena basmalah itu (memberikan rasa) aman, sedangkan Bara’ah itu turun dengan pedang,’”

Selain itu, ada pendapat yang dinukil dari Imam as Sakhawi dalam kitab Jamalul Qurra’ dari Ja’far ash-Shadiq dan Abu Nahik juga menyebutkan, jumlah surat dalam Al Quran ada sebanyak 115 surat.

Baca juga: Urutan Surat Juz 30 dan Artinya dalam Al Quran, Ini 37 Daftarnya

Pasalnya, mereka menghitung surat Al Fil dan surat Quraisy sebagai satu surat dengan menambahkan dua surat lagi yaitu surat Al Hafdu dan surat Al Khulu’. Namun, riwayat tersebut kembali tertolak sebab Rasulullah SAW pernah bersabda,

“Allah SWT telah memberi kemuliaan kepada Quraisy dengan tujuh perkara… dan di dalamnya dikatakan: ‘Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menurunkan kepada mereka suatu surat dari Al Quran yang di dalamnya disebutkan tentang mereka, (itulah): Li ilafi Quraisy,” (HR al Hakim dan at Thabrani).

Sebab itulah, data yang disajikan dari Al Quran Kemenag tentang jumlah surat dalam Al Quran masih berpegang pada total 114 surat.

Simak Video “Makna Ayat Suci Al-Qur’an yang Dilantunkan di Pembukaan Piala Dunia 2022
[Gambas:Video 20detik]
(rah/row)

ayat kemenag ulama surat al baqarah surat quraisy basmalah hikmah surat yasin surat al kahfi surat al mulk

Berapa jumlah surah Alquran yang diturunkan di Mekah?

Sementara 91 surat yang diturunkan di Mekkah adalah Al Alaq, Al Qalam, Al Muzammil, Al Muddatstsir, Al Fatihah, Al Lahab, At Takwir, Al A’la, Al Lail, Al Fajr, Ad Dhuha, Asy Syarah (Al Insyirah), Al Ashr, Al Adiyat, Al Kautsar, At Takatsur, Al Maun, Al Kafirun, Al Fil, Al Falaq, An Nas, Al Ikhlas, An Najm, Abasa, Al …

8 Jumlah surah Alquran yang diturunkan di Makkah adalah A 54 B 86 C 70 D 92?

Jadi, jumlah surat yang diturunkan di Mekah yaitu 85 surat.

Jumlah surat yang diturunkan di Mekah dan Madinah?

Daftar surah Al-Qur’an
Jumlah surah ada 114 surah terbagi menjadi 2 tempat pewahyuan: Makkah dan Madinah dan ayat berjumlah 6236 ayat menurut riwayat Hafsh.

Surat apa saja yang diturunkan di kota Mekah?

Berikut adalah nama-nama surat Makkiyah, berdasarkan Juz dalam Al Qur’an:.

QS. Al Fatihah..

QS. Al An’am..

QS. Al A’raf..

QS. Yunus..

QS. Hud..

QS. Yusuf..

QS. Ar-Ra’d..

QS. Ibrahim..Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *